Rippijuhlat eli Konfirmaatio

Jeesus sanoo: "Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:19-20)

Rippikoulu on tutkimusmatka elämään. Sen aikana tutustutaan kristinuskon sisältöön, kotiseurakuntaan ja sen toimintaan sekä pohditaan, mitä kristillinen usko ja seurakunta voi merkitä nuoren ihmisen elämässä. Kiteen nuorista yli 90% osallistuu rippikouluun.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon eli rippikoulun päätösjuhlaan. Konfirmaatiossa nuoresta tulee täysivaltainen seurakunnan jäsen. Konfirmaatio antaa nuorelle oikeuden kummin tehtäviin ja osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, olla täysi-ikäisenä ehdokkaana seurakuntavaaleissa, sekä  oikeuden kirkolliseen avioliittoonvihkimiseen.

Konfirmaatio perustuu kasteeseen. Kasteessa ihminen tulee Kristuksen ja hänen kirkkonsa jäseneksi. Jokainen kastettu tarvitsee kuitenkin jatkuvasti opetusta, rukousta ja seurakuntayhteyttä uskonsa vahvistukseksi. Jeesuksen lähetyskäskyyn sisältyy sekä kastaminen, että opettaminen. Apostolit siunasivat ja vahvistivat kristittyjä opetuksen, rukouksen ja kättenpäällepanemisen kautta. Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Kyse ei ole kasteen vahvistamisesta, vaan kastetun ihmisen ja hänen uskonsa vahvistamisesta.

Konfirmaation jälkeen ystävät ja sukulaiset kokoontuvat rippijuhlaan. Juhlaa vietetään kotona tai muussa juhlapaikassa konfirmaatiomessun jälkeen.  Myös seurakunnan tilat ovat käytettävissä. Niitä voi kysellä tarkemmin kirkkoherranvirastosta.

Rippikoulusta kerrotaan lisää Rippikoulut -osiossa.

 

 

 

Rippikoululaisten muotoilemia ristejä.

Konfirmaatio on osa ehtoollisjumalanpalvelusta eli messua. Konfirmaatiota vietetään joko sunnuntain messun yhteydessä tai omana erillisenä messunaan. Konfirmaatiomessu kestää yleensä 1-2 tuntia. Kirkot ovat konfirmaatiomessuissa usein hyvin täynnä, joten paikalla kannattaa olla ajoissa.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen