Rippijuhlat eli Konfirmaatio

Jeesus sanoo: "Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:19-20)

Rippikoulu on tutkimusmatka elämään. Sen aikana tutustutaan kristinuskon sisältöön, kotiseurakuntaan ja sen toimintaan sekä pohditaan, mitä kristillinen usko ja seurakunta voi merkitä nuoren ihmisen elämässä. Kiteen nuorista yli 90% osallistuu rippikouluun.

Rippikoulu päättyy konfirmaatioon eli rippikoulun päätösjuhlaan. Konfirmaatiossa nuoresta tulee täysivaltainen seurakunnan jäsen. Konfirmaatio antaa nuorelle oikeuden kummin tehtäviin ja osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, olla täysi-ikäisenä ehdokkaana seurakuntavaaleissa, sekä  oikeuden kirkolliseen avioliittoonvihkimiseen.

Konfirmaatio perustuu kasteeseen. Kasteessa ihminen tulee Kristuksen ja hänen kirkkonsa jäseneksi. Jokainen kastettu tarvitsee kuitenkin jatkuvasti opetusta, rukousta ja seurakuntayhteyttä uskonsa vahvistukseksi. Jeesuksen lähetyskäskyyn sisältyy sekä kastaminen, että opettaminen. Apostolit siunasivat ja vahvistivat kristittyjä opetuksen, rukouksen ja kättenpäällepanemisen kautta. Konfirmaatio tarkoittaa vahvistamista. Kyse ei ole kasteen vahvistamisesta, vaan kastetun ihmisen ja hänen uskonsa vahvistamisesta.

Konfirmaation jälkeen ystävät ja sukulaiset kokoontuvat rippijuhlaan. Juhlaa vietetään kotona tai muussa juhlapaikassa konfirmaatiomessun jälkeen.  Myös seurakunnan tilat ovat käytettävissä. Niitä voi kysellä tarkemmin kirkkoherranvirastosta.

Rippikoulusta kerrotaan lisää Rippikoulut -osiossa.