Kuulutukset

Kuulutukset ovat virallisia tiedonantoja ihmisille, joita kuulutuksessa käsiteltävä asia koskee. Kuulutuksiamme on aiemmin julkaistu seurakunnan virallisilla ilmoitustauluilla omissa tiloissamme. Uuden kirkkolain myötä julkiset kuulutukset siirtyvät verkkoon.

Kuulutukset ovat pääsääntöisesti esillä 14 vuorokautta, ellei asian luonne edellytä pidempää esilläoloa.

Kirkkovaltuuston 11.06.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 12.06.2024 - 19.07.2024, mistä on kuulutettu 04.06.2024 - 19.07.2024 välisenä aikana.

Järjestelytoimikunnan 28.05.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 29.05.2024 - 19.06.2024, mistä on kuulutettu 24.05.2024 - 19.06.2024 välisenä aikana.

Kirkkoneuvoston 21.05.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 22.05.2024 - 12.06.2024, mistä on kuulutettu 17.05.2024 - 12.06.2024 välisenä aikana.

Taloudellisen jaoston 31.05.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 11.06.2024 - 02.07.2024, mistä on kuulutettu 04.06.2024 - 02.07.2024 välisenä aikana.