Kuulutukset

Kuulutukset ovat virallisia tiedonantoja ihmisille, joita kuulutuksessa käsiteltävä asia koskee. Kuulutuksiamme on aiemmin julkaistu seurakunnan virallisilla ilmoitustauluilla omissa tiloissamme. Uuden kirkkolain myötä julkiset kuulutukset siirtyvät verkkoon.

Kuulutukset ovat pääsääntöisesti esillä 14 vuorokautta, ellei asian luonne edellytä pidempää esilläoloa.


Kirkkovaltuuston 13.02.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 14.02.2024 - 21.03.2024, mistä on kuulutettu ajalla 06.02.2024 - 21.03.2024 välisenä aikana.

Kirkkoneuvoston 06.02.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 07.02.2024 - 27.02.2024, mistä on kuulutettu ajalla 02.02.2024 - 27.02.2024 välisenä aikana.

Kirkkoneuvoston 16.01.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 17.01.2024 - 06.02.2024, mistä on kuulutettu ajalla 11.01.2024 - 30.01.2024 välisenä aikana.

Taloudellisen jaoston 16.01.2024 pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakunnan verkkosivuilla www.kiteenseurakunta.fi ajalla 17.01.2024 - 06.02.2024, mistä on kuulutettu ajalla 11.01.2024 - 30.01.2024 välisenä aikana.