Häät ja vihkiminen Kiteen seurakunnassa

"Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus." (1. Kor. 13:13)

Kristillisen uskon mukaan avioliitto on lahja Jumalalta. Vihkimisessä pari sitoutuu toisiinsa julkisesti ja lupautuu jakamaan elämänsä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Parin puolesta rukoillaan ja liitolle pyydetään Jumalan siunausta.

Kirkollinen vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa ja muussa sopivassa paikassa. Kirkossa voidaan pitää myös pieniä häitä: paikalla tarvitsee olla vain kaksi todistajaa. Vierasmäärä on täysin vihkiparin päätettävissä. Kirkon, papin ja kanttorin varauksesta sovitaan kirkkoherranviraston kautta.  

Avioliiton solmimista edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioesteiden tutkinnan voi suorittaa joko seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu tai mikä tahansa maistraatti. Tutkinnan voi tehdä myös internetissä.

Papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat maksuttomia. Mikäli halutaan pappi tai kanttori jostakin muualta kuin omasta seurakunnasta, tulee vihkiparin itse pyytää häntä. Tästä järjestelystä tulee ilmoittaa myös kirkkoherranvirastoon. Tällöin mahdollisista matkakuluista huolehtii häiden järjestäjä.

Ennen vihkimistä käydään vihkikeskustelu papin kanssa. Siinä käydään läpi vihkitoimituksen kulku ja keskustellaan vihkimisen merkityksestä. Ennen vihkimistä järjestetään useimmiten myös vihkiharjoitus, jossa toimituksen kulku käydään vielä paikanpäällä läpi.

Musiikki

Musiikki on monelle vihkimisessä tärkeässä osassa. Toimitukseen kuuluvat yleensä alku- ja loppumarssit, yhteinen virsi sekä mahdollinen musiikkiesitys. Vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus ja siksi musiikin toivotaan olevan hengellistä tai klassista. Musiikkivalinnoista voi keskustella kanttorin kanssa.

 

Kirkon koristelu ja muut käytännön asiat

Alttarilla on kukat ja kynttilät seurakunnan puolesta. Mikäli hääpari haluaa lisäkorstelua, seurakunnalla on kaksi jalallista maljakkoa, joihin kukkia voi asettaa.

Penkkien päihin ja alttarikaiteelle voi kukkia asettaa esim. nauhoilla sitoen, kuitenkin niin ettei asetuksesta jää jälkiä. Omat koristelut täytyy itse korjata pois ennen seuraavien häävieraiden saapumista.   

Kirkon sisätiloissa ei saa heittää kukkia tms. sillä niistä jää lattiaan jäljet ja monesti siivoamiseen ennen seuraavan hääparin tuloa ei jää aikaa. Riisin ja muiden viljatuotteiden heitto kirkon edessä on kielletty siisteyssyistä. Riisin heittoa on alettu korvaamaan esim. taputtamalla tai puhaltamalla saippuakuplia.

Alkoholijuomien tuominen kirkkoon tai sen alueelle on kielletty.

Lataa täältä käsiohjelmamme avioliittoon vihkimisestä!

 

 

 

Kiteen kirkon punainen vihkiryijy asetettuna alttarin eteen.
Kivikirkon vihkiryijy asetetaan paikalleen vihittäviä varten.

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku