Seurakuntajaon muutos
Kirkkohallitus päätti 21.11.2023 lakkauttaa Tohmajärven seurakunnan 31.12.2024 ja liittää sen Kiteen seurakuntaan
1.1.2025 lukien, niin, että seurakunnan alueena on nykyisten Tohmajärven kunnan, Kiteen kaupungin ja Rääkkylän kunnan
alueet. Laajenevan seurakunnan nimenä on Keski-Karjalan seurakunta.

Kirkkolain 2 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkohallitus on päättänyt seurakuntajaon muuttamisesta, jolla perustetaan
uusi seurakunta tai jolla seurakuntia yhdistetään, tuomiokapitulin on viipymättä asetettava järjestelytoimikunta, joka toimii siihen
saakka, kun seurakunnalla on kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto.

Kirkkolain 2 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan järjestelytoimikunnan tehtävänä on edustaa uutta tai laajentuvaa seurakuntaa sekä
huolehtia sen hallinnon järjestämisestä. Järjestelytoimikunta päättää seurakunnan tuloveroprosentista ja muista seurakunnan
toiminnasta aiheutuvista välttämättömistä ja kiireellisistä toimenpiteistä.
Kirkkolain 2 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan järjestelytoimikuntaan sovelletaan muutoin, mitä kirkkoneuvostosta tai seurakunta-
neuvostosta säädetään.

Kirkkojärjestyksen 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan tuomiokapituli määrää järjestelytoimikuntaan puheenjohtajaksi uuden tai
laajenevan seurakunnan kirkkoherran sekä muut jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten ja varajäsenten tulee olla
vaalikelpoisia seurakuntajaon muutoksen kohteena olevan seurakunnan luottamustoimeen.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 08.02.2024 § 31:
Järjestelytoimikuntaan on valittu seurakuntien esityksestä

Kiteen seurakunnan vaalikelpoisista jäsenistä seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Varsinainen jäsen                      henkilökohtainen varajäsen
Heikkinen Hannu                       Ahonen Joona
Oksman Raimo                          Perttula Tatu
Kostamo Merja                          Lappalainen Mari
Kurki Marjatta                            Saari Susanna
Koivuniemi Suvi                         Malinen Marjo

Tohmajärven seurakunnan vaalikelpoisista jäsenistä seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Varsinainen jäsen                      henkilökohtainen varajäsen
Multanen Marja                         Väistö Elina
Raerinne Jussi                            Karjalainen Teuvo
Ikonen Satu                               Pakarinen Tuulikki