Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa. Se valvoo seurakunnan etua, valmistelee kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja huolehtii valtuuston tekemien päätösten toimeenpanosta.

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023 - 2024

Komulainen Markku, puheenjohtaja

Oksman Raimo, varapuheenjohtaja

Halonen Kaisa

Heikkinen Hannu

Kammonen Matti

Koivuniemi Suvi

Kurki Marjatta

Lappalainen Mari

Malinen Marja

Perttula Tatu

Saari Susanna