Muistomerkit

Kiteen seurakunnan hautausmaille saadaan asentaa seurakunnan vahvistamien muistomerkkiohjeiden ja hautausmaan käyttösuunnitelman mukainen muistomerkki. Ennen muistomerkin valmistamista on hautaoikeuden haltijan tai kivitoimittajan jätettävä muistomerkkisuunnitelma seurakuntaan hyväksyttäväksi. 

Muistomerkki voi olla puusta, metallista tai kivestä valmistettu. Muistomerkin voi asentaa vasta, kun hauta on kunnostettu hautauksen jälkeen. Muistomerkkejä voi asentaa hautausmaille vain sulan maan aikana. Muistomerkin toimittajan on aina sovittava ennakkoon hautausmaanhoitajan kanssa muistomerkin tuomisesta hautausmaalle. Uuden haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on ilman seurakunnan lupaa kielletty, ellei hautausmaan käyttösuunnitelma näitä salli.

Hautausmailta ei saa poistaa vanhaa muistomerkkiä ilman hautausmaanhoitajan lupaa. Myös mahdollisiin muutoksiin tai lisämuistomerkkeihin on oltava lupa.

Muistomerkin oikaisu

Muistomerkin kallistuessa on hautaoikeuden haltijalla velvollisuus oikaista muistomerkki, ettei se aiheuta vaaraa. Hautaoikeuden haltija voi antaa kivenoikaisun seurakunnan tai kivitoimittajan tehtäväksi. Kivien oikaisu voidaan tehdä vain sulan maan aikaan.

Mikäli seurakunta havaitsee vaaraa aiheuttavan muistomerkin, on sillä oikeus ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi.

 

Ota yhteyttä

Puistotyön esimies
Hautauspalvelut
Palomäentie 12 b
82500 KITEE
Seurakuntamestari
Rääkkylän lähikirkko
Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut
Kinnulantie 5
82300 RÄÄKKYLÄ

Työpäivät pääsääntöisesti perjantai, lauantai ja sunnuntai. Tarvittaessa myös Kiteen lähikirkkoalue.