Kirkkovaltuuston pöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla pääsääntöisesti kokonaisuudessaan ilman liitteitä. Pöytäkirjat aukeavat pdf-muodossa klikkaamalla kokouksen päivämäärää. Pöytäkirjat liitteineen ovat nähtävinä kirkkoherranvirastossa.

pöytäkirja 1/2021

pöytäkirja 2/2021

pöytäkirja 3/2021

pöytäkirja 4/2021

pöytäkirja 5/2021