TIETOSUOJASELOSTE HAUTATOIMEN REKISTERISTÄ
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679)
13.5.2022

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kiteen ev.lut. seurakunta

Olkontie 4

82500 Kitee

Yhteyshenkilö

Rauni Pennanen
talouspäällikkö
Kiteen ev.lut seurakunta
Olkontie 4
82500 Kitee
puh. 045 609 7339

rauni.pennanen@evl.fi

 1. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Hautaustoimeen liittyvien asioiden hoito.

 1. Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Oikeusperusteena ovat kirkkolaki, kirkkojärjestys, hautaustoimilaki ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

 1. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?

Vainajasta tarvittavat tiedot mm.:

 • nimet, henkilötunnus ja syntymäpaikka
 • kuolinpäivä
 • hautausmuoto
 • hautapaikan sijainti
 • kirjoillaolotieto

Asiakkaan tiedot:

 • nimet ja henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • (sähköpostiosoite)
 • suhde vainajaan

Hautaustoimen urakoitsijoihin liittyvät tiedot:

 • nimet
 • Y-tunnus
 • osoite
 • sopimusehdot

 1. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Pääsääntöisesti tiedot saadaan omaisilta tai rekisteröidyltä itseltään sekä heidän valtuuttamaltansa hautaustoimistolta.

Lisäksi tietoja saadaan vanhoista hauta- ja kirkonkirjoista.

Kirkon jäsenten tietoja saadaan myös henkilötunnuksen perusteella valtakunnallisesta jäsentietojärjestelmästä, josta tietoja voidaan päivittää asiakasrekisteriin.

 1. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Tietoja säilytetään Kiteen seurakunnan arkistomuodostussuunnitelman mukaisesti.

 1. Minne tietoja luovutetaan?

Omaisten laskutukseen liittyviä henkilötietoja luovutetaan Kirkon palvelukeskukselle, jonka kanssa Kiteen seurakunnalla on taloushallinnon palvelusopimus. Kirkon palvelukeskukselle luovutetaan luotujen laskujen maksajista myyntireskontraa varten tarvittavia asiakastietoja: nimi, kieli, laskutusosoite ja laskuihin liittyvät muut tiedot.

Lisäksi luovutetaan vainajan nimi ja ikä omaisten suostumuksella seurakunnan lehteen ja kirkossa luettavaksi.

 1. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojan toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että sinulle rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
 • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

 

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla Kiteen seurakunnan seurakuntatoimistossa

Kiteen seurakunta

Kappelintie 4

82500 Kitee

Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

 1. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja(at)om.fi

029 566 6700

Kiteen seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.iita@evl.fi