Kiteen seurakunnan nimikkolähetit

 

Tuula Kosonen, Thaimaa, Suomen Lähetysseura

Kimmo Kosonen, Thaimaa, Suomen Pipliaseura

Tuula työskentelee akenkielen kehitys- ja käännöshankkeessa.

Kimmo toimii lukutaitotyön johtajana Suomen Pipliaseuran palveluksessa. Yhtyneiden Raamattuseurojen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti hän johtaa kansainvälistä Pipliaseurojen lukutaitotyötä maailmanlaajuisessa yhteistyöverkostossa.

 

Janetta Vettenranta, Lähi-Itä,  Suomen Lähetysseura    

Janetta Vettenranta toimii Suomen Lähetysseuran aluejohtana Lähi-Idän, Pohjois- ja Länsi Afrikan ja Pakistanin alueella. Aluejohtajan tehtäviin kuuluu vastata henkilöstöstä, hallinnosta ja taloudesta

 

 

Nimikkolähetit, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Pariskunta on työskennellyt syksystä 2021 alkaen suunnitellen ja koordinoiden diasporatyötä Etu-Aasiassa. Työ on osa Kylväjän Kreikassa tehtävää diasporatyön kokonaisuutta.  He työskentelevät vuosittain noin puolet ajasta työaluella ja puolet kotimaassa.

(Sanaa diaspora käytetään kuvaamaan ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka ovat joutuneet muuttamaan alkuperäisiltä juuriltaan uudelle asuma-alueelle, uuteen maahan tai jopa uuteen maanosaan)

 

Anu,Itä-Eurooppa,  Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Sosionomi (AMK) ja kirkon nuorisotyönohjaaja Anu elää Itä-Euroopan muslimialueella ja toimii tiimikoordinaattorina monikulttuurisessa tiimissä. Työn painopiste on olla osana opetuslapseusliikehdintää. Anun tiimissä keskiössä on tukea yllätysraskauksien kanssa eläviä naisia ja perheitä kulkemalla heidän rinnallaan, neuvomalla, ohjaamalla oikeanlaisen avun piiriin, rukoilemalla sekä jakamalla Jeesuksesta.

 

Maapallokynttelikkö, jossa keskellä isompi kynttilä ja sivuilla rukouskynttilöitä
"Menkää, seuraavathan teitä siunaukset ystäväin. Rukouksin mukananne hekin ovat työssä näin." virsi 426:3