Kiteen seurakunnan nimikkolähetit

 

Tuula Kosonen, Thaimaa, Suomen Lähetysseura

Kimmo Kosonen, Thaimaa, Suomen Pipliaseura

Tuula työskentelee akenkielen kehitys- ja käännöshankkeessa.

Kimmo toimii lukutaitotyön johtajana Suomen Pipliaseuran palveluksessa. Yhtyneiden Raamattuseurojen kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti hän johtaa kansainvälistä pipliaseurojen lukutaitotyötä maailmanlaajuisessa yhteistyöverkostossa.

 

Janetta Vettenranta, Lähi-Itä,  Suomen Lähetysseura    

Janetta Vettenranta toimii Suomen Lähetysseuran aluejohtana Lähi-Idän, Pohjois- ja Länsi Afrikan ja Pakistanin alueella. Aluejohtaja tehtäviin kuuluu vastata henkilöstöstä, hallinnosta ja taloudesta

 

 

Nimikkolähetit, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Pariskunta lähtee syksyllä 2021 uudelle työkaudelle suunnittelemaan ja koordinoimaan pakolaistyötä Etu-Aasiassa. Valmistelu- ja koordinointi tapahtuu yhteydessä Kylväjän Kreikassa tehtävään pakolaistyöhön. He työskentelevät vuosittain noin puolet ajasta työalueella ja puolet koitmaassa. 

 

Anu,Itä-Eurooppa,  Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Sosionomi (AMK) ja kirkon nuorisotyönohjaaja Anu lähti alkuvuodesta 2020 muslimityöhön Itä-Eurooppaan. Anun työ on tavoittavaa työtä ja opetuslapseuttamista erityisesti naisten parissa.

Anu toimii kansainvälisen yhteistyöjärjestön työyhteydessä mm. Pro life -työssä, jossa tuetaan raskaana olevia naisia sekä naisia, joille on tehty lukuisia abortteja.

 

Maapallokynttelikkö, jossa keskellä isompi kynttilä ja sivuilla rukouskynttilöitä
"Menkää, seuraavathan teitä siunaukset ystäväin. Rukouksin mukananne hekin ovat työssä näin." virsi 426:3