EU:n yleistä  tietosuoja-asetusta (2016/679) sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.

Kiteen seurakunta toimii rekisterinpitäjänä asiakaspalvelumme edellyttämissä järjestelmissä.

Kiteen seurakunta tallentaa toimintaan osallistuvista henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. henkilörekistereiden tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Rekisteröity  voi jättää omien henkilötietojensa tarkastus-, oikaisu- tai poistopyynnön asioimalla seurakunnan kirkkoherranvirastossa (Kappelintie 4, 82500 Kitee). Virasto on avoinna ma-to klo 9-12, perjantaisin suljettu.

Tietosuojaseloste on kunkin yksittäisen rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoituksia kuvaava dokumentti. tietosuojaselosteisiin sisältyy toimintaohje rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi.