Uutislistaukseen

Kuulutus 22.8.2023 Kiteen kirkkovaltuuston päätöksestä ja aloitteesta Kuopion tuomiokapitulille esittää Kiteen ja Tohmajärven seurakuntien yhdistämistä

KUULUTUS

 

Kiteen ev.lut. Seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 4/2023 tiistaina 22.8.2023 28§ päättänyt Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston esityksen mukaan yksimielisesti tehdä aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Kiteen ja Tohmajärven seurakuntien välillä niin, että Tohmajärven seurakunta liitetään Kiteen seurakuntaan vuoden 2025 alusta ja uuden seurakunnan nimeksi tulee ”Keski-Karjalan seurakunta”.

 

Kiteen kirkkovaltuuston pöytäkirja on nähtävillä Kiteen seurakunnan taloustoimistossa, Kappelintie 4 ja sähköisesti seurakunnan nettisivuilla www.kiteenseurakunta.fi 23.8.-22.9.2023.

 

Uuden, 1.7.2023 voimaantulleen Kirkkolain mukaan, on seurakuntalaisille viipymättä ilmoitettava seurakuntajaon muuttamista koskevasta aloitteesta (KL 2:14) ja sitä koskeva kuulutus on julkaistava yleisessä tietoverkossa ja paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai vastaavassa sähköisessä julkaisussa (KL 10:28 ja KJ 10:2).

 

Seurakuntalaisella on mahdollisuus jättää aloitteesta KANNANOTTO Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille 14 päivän kuluessa aloitetta koskevan kuulutuksen julkaisemisesta.

Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin yhteystiedot:

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

Kuninkaankatu 22 A, 70101 Kuopio

Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio

puh. 017 288 400

s-posti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi

 

Kiteellä 30.8.2023

 

 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Merja Kostamo Markku Komulainen

30.8.2023 09.33