Sukututkimus

Kirkkoherranvirastossa Kiteellä ja kappeliseurakunnan toimistossa Kesälahdella voidaan tehdä sukuselvityksiä käytettävissä olevien mikrokorttien mukaan: Kiteen kirkonkirjoista mikrokortit alkaen vuodesta 1865 ja Kesälahden alkaen vuodesta 1839. Näitä vanhempia tietoja on mahdollisuuksien mukaan saatavissa/tutkittavissa itse arkistolaitoksissa.

Joensuun maakunta-arkisto säilyttää vuotta 1877 vanhempia Kiteen ja Kesälahden kirkonkirjoja. Maakunta-arkistossa myös tehdään niihin perustuvia virallisiin tarkoituksiin tarvittavia sukuselvityksiä (esim. perunkirjoitus) sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyviä sukuselvityksiä.

Sukututkimuksia koskevat tilaukset ja tietojen luovutukset tapahtuvat aina kirjallisesti.

Sukututkimusselvitystä laadittaessa yhdelle todistukselle merkitään vain kaksi sukupolvea. Mikäli päähenkilön lisäksi viitehenkilöistä (esim. vanhemmat, sisarukset, puoliso, lapset) halutaan nimi-, syntymäaika- ja mahdollisen kuolintiedon lisäksi muita tietoja, hänestä on tehtävä eri tilaus.

Sukututkimustilauksiin vastausaika riippuu kirkkoherranviraston muista töistä ja saattaa sen tilanteen sekä jonossa olevien sukututkimustilauksien määrästä riippuen muodostua useammaksi kuukaudeksi.

Sukututkimustilauslomake, jonka voi tulostaa ja täyttää ja lähettää kirjepostitse seurakuntaan.

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa.

Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa.

Sukututkimusta voi tehdä itse

Seurakuntien mikrofilmattu aineisto on asiakkaiden käytössä maakunta-arkistojen mikrofilmien lukusalissa.

Seurakuntien sataa vuotta vanhempia väestörekisteriasiakirjoja digitoidaan jatkuvasti arkistolaitoksen digitaaliarkistoon.

Digitoituja kirkonkirjoja löytyy myös Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilla.

Suomen Sukututkimusseuran sivuilta löytyy kattavasti tietoa sukututkimuksesta ja Hiski-tietokanta.


Kirkkoherranvirasto

Avoinna: ma - to klo 9-14

puh. 013 684 8511, 045-111 9555

Faksi 013 684 8550

sähköposti: kiteen.seurakunta@evl.fi

Käynti- ja postiosoite: Kappelintie 4, 82500 Kitee