ILMOITTAUTUMINEN KITEEN SEURAKUNNAN  RIPPIKOULUUN 2017

 

___________________________________________________             ______________________________________

Sukunimi, kaikki etunimet, puhuttelunimi alleviivataan                           henkilötunnus

 

Kirjoilla _________________________ seurakunnassa                         Koulu ja luokka_________________________

 

Osoite: __________________________________________________________________________________________

                             Lähiosoite                                                                    Postinumero             Postitoimipaikka

 

Puhelin: huoltaja_______________________ oma__________________________ 

 

 

Tarvitsen tukea: opiskelussa_________, millaista______________________________________________________

 

     ryhmässä olemisessa________, millaista________________________________________________

 

Opiskeleeko pienryhmässä_________

 

                                                                                                                                                

RIPPIKOULUVAIHTOEHDOT: ( valitse 3 parhaiten itsellesi sopivaa )

 

 Parhaiten sopii ryhmä numero _________, sopii myös_________ sekä_________

 

Perustele leiritoiveesi______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Kaveritoive (nimi)_________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

Tiedoksi mahdolliset allergiat, ruokavaliot, sairaudet, lääkitys yms.__________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

 

_______ päivänä _________kuuta 2016   ______________________________________________________________

 

                                                                         _________________________________________________________                         

                                                                                              Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys sekä osoite

 

PALAUTUS:

 

KITEELLÄ ARPPEN KOULUN KANSLIAAN  JA KESÄLAHDELLA YLÄKOULUN KANSLIAAN 23.9.2016 MENNESSÄ !