Kiteen seurakunnan nimikkolähetit

Timo Ahlberg, Etiopia , Suomen Lähetysseura    

Timo toimii Mekane Yesus- kirkon Hosainan Synodin (vastaa hiippakuntaa) kehityshanketyön neuvonantajana ja koordinoi samalla muitakin SLS:n kehitysyhteistyöhankkeita Etiopiassa.

 

Jarmo ja Marja Karjalainen, Bangkok Thaimaa, Suomen Lähetysseura

Jarmo toimii Suomen Lähetysseuran Mekongin ja Oseanian aluepäällikkönä. Alue kattaa Thaimaan, Kambodzhan, Laosin, Vietnamin, Myanmarin, Singaporen sekä Papua-Uuden-Guinean. Jarmo vastaa noin 25 työntekijän työsuhteeseen liittyvistä asioista. Heidän päivittäistä työtään johtaa paikallinen yhteistyökirkko tai muu kumppani. Työ sisältää mm. keskusteluja nykyisten ja mahdollisten uusien yhteistyökumppanien kanssa, Mekongin ja Oseanian alueen toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista ja seuraamista, budjetointia ja monitorointia sekä laskujen hyväksymistä.

Marja on ammatiltaan sairaanhoitaja. Tällä hetkellä hän keskittyy thai-kielen opintoihin. Marjan työtehtävät määräytyvät myöhemmin työkauden edetessä.

Karjalaisen perheeseen kuuluvat myös lapset Rosaella, Samuel, Moses ja Mariam.

 

Nimikkolähettiperhe, Kaukasia, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä

Perheen äiti työskentelee opettajana ja isä koulun hallintojohtajana.  Perhe osallistuu myös tavoittavaan hengelliseen työhön yhdessä muiden Kylväjän työntekijöiden kanssa.

 

Nimikkolähetti, Etu-Aasia, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

Lähetystyöntekijä työskentelee paikallisen luterlaisen kirkon työyhteydessä, painotus nuorisotyössä.

.
"Menkää, seuraavathan teitä siunaukset ystäväin. Rukouksin mukananne hekin ovat työssä näin." virsi 426:3